X

Povijest kulture


Svaka je kultura, pa tako i osječka, splet različitih suodnosa što ih čini mnoštvo područja društvenog, duhovnog, političkog i materijalnog života. Kulturne se tekovine očituju u jezičnom, glazbenom, kazališnom i inom životu i one su temelj svake kulture.

Budući da od srednjovjekovnog i turskog Osijeka gotovo da nije ostalo ništa, osim šturih povijesnih pisanih spomenika, kulturni život pratimo od 18. stoljeća. Vezan je uz pojavu latinske gimnazije, te franjevačke filozofske i teološke škole. Uz bogate biblioteke i profesore koji su završili studije u europskim središtima razvija se književnost i drugi oblici duhovnog stvaralaštva.

Tome je u mnogome pridonijela prva tiskara otvorena 1735. godine, a od druge polovice 19. stoljeća gimnazije, učiteljska škola, trgovačka akademija i druge. U tom sklopu razvio se u gradu uz Dravu kulturni život. U školama su prikazivane kazališne igre i izvođene pjesme. Na trgovima i u gostionicama nastupale su putujuće kazališne i glazbene družine. Glazba se njegovala u samostanima i crkvama te u domovima vojnih i građanskih uglednika te je Osijek tada vrlo poznato, i priznato, središte glazbene kulture.

Istodobno je i izvorište glazbenih i pjevačkih velikana poput Franje Krežme, Paje Kolarića,Franje Kuhača, Luja Svećenskog i drugih. Značajnu ulogu u glazbenom životu imala su brojna osječka pjevačka i glazbena društva (“Lipa“, “Zrinski”, “Kuhač”, tamburaški sastav “Pajo Kolarić” i drugi). Likovna umjetnost također ima bogatu tradiciju. Od 19. stoljeća u Osijeku djeluje crtačka / slikarska škola u kojoj su djelovali poznati slikari Hötzendorf, Waldinger i drugi. Od kulturnih ustanova najstariji je Muzej Slavonije osnovan 1877. godine.

Osijek je 1907. dobio Hrvatsko narodno kazalište, koje je iza zagrebačkog, drugo nacionalno glumište. Brojna sportska i humanitarna društva, građanske udruge, vjerske institucije kao i kulturne ustanove utemeljene u 20. stoljeću (arhiv, galerije, Dječje kazalište, knjižnice i dr.) također su izraz duhovnog i kulturnog stvaralaštva u Osijeku. Velik broj koncerata, znanstvenih skupova, izdavačkih promidžbi, izložbi, tribina i predavanja svakodnevno obogaćuju kulturni život grada i neprestano podsjećaju na bogatu povijest, tradiciju, duhovnu i kulturnu baštinu.

Dr. sc. Zlata Živaković-Kerže