X

Gradska Knjižnica


Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek osnovana je 8. veljače 1949. god. odlukom Gradskog narodnog odbora grada Osijeka kao gradska knjižnica nastavljajući tradicije javnih, pučkih knjižnica i čitaonica grada Osijeka od sredine 19. do prve polovine 20. stoljeća te Knjižnice Gradskog narodnog odbora Gornji grad, koja djeluje od prosinca 1947.god.

U sastav Knjižnice ulazi i Knjižnica Gradskog narodnog odbora Donji grad, osnovana 1948. godine kao Područni odjel Donji grad. Prvo sjedište Knjižnice bilo je na Trgu slobode broj 2 (danas Trg Ante Starčevića broj 2). Knjižnice je nekoliko puta selila, a 1957. god. preseljena je u zgradu na Bulevaru JNA broj 24 (danas Europska avenija broj 24), gdje se i danas nalazi središte Knjižnice. Godine 1954. otvara se u sklopu Knjižnice zasebni Dječji odjel kao drugi ove vrste u Hrvatskoj. U navedenom razdoblju Knjižnica se razvijala kao javna narodna/gradska knjižnica grada i općine Osijek s mješovitim knjižnim zbirkama za djecu i odrasle.

1971. godine osniva se ogranak Gradske knjižnice u dijelu grada zvanom Industrijska četvrt pod nazivom “Područno mješovito odjeljenje za djecu i odrasle Industrijska četvrt” (Drinska 6) kao drugi izdvojeni odjel Knjižnice, te se ponovo aktualizira pitanje gradske mreže knjižnica.

Osnivanjem Sveučilišta u Osijeku 1975. god. Gradska knjižnica kao jedan od osnivača proširuje svoju djelatnost i preuzima funkcije i zadatke središnje sveučilišne knjižnice mijenjajući naziv u Gradska i sveučilišna knjižnica. U knjižničnom smislu ona postaje knjižnica s dvojnom funkcijom: narodnom/gradskom i sveučilišnom/ znanstvenom, te se razvija kao općeznanstvena knjižnica polivalentnih sadržaja.

Tijekom Domovinskog rata Knjižnica je u više navrata bila metom neprijateljskih artiljerijskih napada pri čemu je znatno ostećena matična zgrada na Europskoj aveniji 24. Smirivanjem ratne situacije u Osijeku sredinom 1992. god. pristupilo se sustavnoj obnovi Knjižnice. Od 1992. god., temeljem programa Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Knjižnica počinje sa sustavnom nabavom knjiga za potrebe narodnih knjižnica s privremeno okupiranog područja istočnog dijela Slavonije i Baranje – gradske knjižnice Belog Manastira, Vukovara i Iloka. Nakon završetka procesa mirne reintegracije sva ova građa, prethodno u potpunosti stručno obrađena, u cjelosti je predana u vlasništvo navedenim knjižnicama. Zapisi o ovoj građi postali su osnova novih računalnih kataloga ovih knjižnica.

STATUS, RAZVOJ i FINANCIRANJE

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom:

  • središnja sveučilišna / znanstvena knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i
  • središnja (matična) javna / narodna knjižnica Grada Osijeka, Osječko baranjske županije

s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) u bilo kojem obliku (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., AV građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika.

U skladu s navedenim funkcijama i zadacima Knjižnica se razvija kao javna općeznanstvena knjižnica polivalentnih sadržaja.

Knjižnica djeluje na matičnoj lokaciji Europske avenije 24 i četiri gradske lokacije: Donji grad, Industrijska četvrt, Retfala i Jug II. Od prosinca 2001. u sklopu Knjižnice djeluje i bibliobusna služba sa 7 stajališta: Josipovac 1. i 2., Višnjevac, Tenja 1. i 2., Sarvaš i Klisa.

Osnovne usluge korisnicima:

  • posudba građe
  • čitaonice
  • međuknjižnična posudba
  • pretraživanje informacija (tekuće i retrospektivno): GISKO OPAC, CD-ROM baze, on-line baze, CARNet/ Internet
  • referentna služba
  • kulturno promotivna djelatnost
  • edukativna djelatnost: korištenje knjižnicom i izvorima informacija
  • fotokopiranje

Zbirke Knjižnice dostupne su putem WebPAC – javno dostupnog kataloga na adresi: www.baza.gskos.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK
Adresa: Europska avenija 24, 31000 Osijek
Tel./fax.: 031 211 218
E-mail: gisko@gskos.hr
URL: www.gskos.hr (web stranica Knjižnice); www.baza.gskos.hr (online katalog Knjižnice)
V.d. ravnatelja: Dubravka Pađen-Farkaš, dipl. knjižn.

OGRANAK DONJI GRAD
Adresa: Trg bana J. Jelačića 24a, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 506 110
Fax.: +385 (0)31 211 218 (lokal 201)
E-mail: dgrad@gskos.hr

OGRANAK INDUSTRIJSKA ČETVRT
Adresa: Vinkovačka 66d, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 271 282
Fax.: +385 (0)31 211 218 (lokal 201)
E-mail: indc@gskos.hr

OGRANAK JUG II
Adresa: Opatijska 26f, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 563 454
Fax.: +385 (0)31 211 218 (lokal 201)
E-mail: jug@gskos.hr

OGRANAK REFTALA
Adresa: Ljudevita Posavskog 30, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 306 069
Fax.: +385 (0)31 211 218 (lokal 201)
E-mail: retfala@gskos.hr

BIBLIOBUSNA SLUŽBA
Tel.: +385 (0)31 211 233
GSM: +385 (0)98 291 047
Fax.: +385 (0)31 211 218 (lokal 201)
E-mail: bibliobus@gskos.hr