X

Odsjek za kulturu, medije i menadžment


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera je 2009. godine, potaknuto izrazito velikim nedostatkom kadra vezanog uz kulturne djelatnosti, osnovalo sveučilišni preddiplomski interdisciplinarni studij kulturologije. Samo godinu dana kasnije, tijekom akademske godine 2010./2011., studij dobiva status odjela te mijenja naziv u Odjel za kulturologiju. Iste se godine na studiju otvara i doktorski studij, a samo godinu dana kasnije studiranje nastavlja i prva generacija diplomaca.

Studij se od samoga početka sastojao od tri smjera: Knjižničarstva, Kulturalnog menadžmenta i Medijske kulture. Smjer Knjižničarstvo osnovan je zbog velikog nedostatka obrazovanih knjižničara na prostoru pet slavonskih županija. Osim toga, tržište rada danas zahtijeva i nužnost poznavanja kulture područja rada, koju studenti stječu tijekom ovoga studija. Isto znanje potrebno je i svima koji studiraju Kulturalni menadžment, a žele se baviti razvojem organizacije i menadžmenta na području kulture. Studenti se na njemu uče poticati i oblikovati društvene promjene (osobito one koje se odvijaju na području kulture), kako bi jednoga dana znali dobro upravljati kulturnim potencijalom. Promjene suvremenoga društva iznimno su bitne i za sve studente Medijske kulture. Oni moraju znati odgovoriti na brojne zahtjeve i izazove koje pred njih stavlja promjena komunikacijske paradigme. Sve veća pojava medija s nedovoljno obrazovanim novinarima dovela je do velike potrebe za ovim kadrom koji će nakon studija, zahvaljujući dobrom poznavanju medija, kulturologije, informacijskih znanosti i komunikologije, znati kako unaprijediti medijsko izvještavanje na ovome području.

Odjel za kulturologiju prošle je godine promijenio naziv u Odsjek za kulturu, medije i menadžment te se pripojio Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Zbog velike sličnosti sa studijem Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, smjer Knjižničarstvo je ukinut, a smjerovi Medijska kultura i Kulturalni menadžment na preddiplomskom se studiju izvode u okviru jednog smjera naziva Kultura, mediji i menadžment. Na diplomskom studiju moguće je upisati dva smjera – Mediji i odnosi s javnošću te Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama.

Studij je smješten u baroknoj Tvrđi, a trenutno broji nešto više od 500 studenata, povezanih ljubavlju prema kulturi i željom za promjenom. Oni će, nakon završetka studija, steći sposobnost rada u raznim kulturnim ustanovama, ovisno o odabranome smjeru. Neke će više zanimati rad u kazalištima, muzejima i knjižnicama, dok će se drugi pronaći u radu u medijima, odnosima s javnošću, kulturnom turizmu i sl. Bez obzira na odabrano područje rada, studenti će biti sposobni donositi dobre odluke te tako opravdati potrebu za obrazovanjem ovoga kadra.

Web stranica:

http://www.uaos.unios.hr/odsjek-za-kulturu-medije-i-menadzment-2