X

Kulturni centar Osijek


Kulturni centar Osijek je ustanova u kulturi koja stručnim kadrovima i opremom omogućuje i pruža podršku raznolikim djelatnostima u kulturi s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana. Osnivanjem nove ustanove pokazuje se svijest o potrebi održanja kulturnog standarda grada Osijeka, ali i potrebi njegovog podizanja. Kulturni centar Osijek podiže kvalitetu ponude kulturnih sadržaja grada Osijeka, ali istovremeno i osigurava podršku svim organizatorima kulturnih aktivnosti. Nova ustanova je središte koje povezuje i promiče raznolike pojave i pravce u suvremenim kulturno-umjetničkim društvenim kretanjima.

Kulturni centar Osijek kao javna ustanova u kulturi putem svojih djelatnosti promiče kulturu i visoke umjetničke dosege, prati i potiče aktualna društvena i kulturna zbivanja u Osijeku, regiji i zemlji te pruža mogućnost za svestrano informiranje u kulturi i o kulturi.

U njemu će se, između ostalog, nalaziti multifunkcionalna dvorana s približno 390 mjesta, izložbeno – galerijski prostori, prostori za rad kulturno – umjetničkih društava i s takvim sadržajem imat će ulogu središnjeg kulturnog mjesta grada Osijeka.

Kontakt:

ivan.kristijan@kulturni-centar.hr

Ulica kneza Trpimira 2/A
31000 Osijek
Tel: 031  229  292