X

Hazu


Osnovan je 14. travnja 1974. godine kao Centar za znanstveni rad u Osijeku, a 1986. godine pripojen je ostalim znanstvenim jedinicama Akademije kao Zavod za znanstveni rad u Osijeku. Godine 1999. postaje Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. Sjedište Zavoda je u Osijeku, Kuhačeva 29/I.

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja multidisciplinarnim pristupom na području humanističkih i društvenih znanosti, prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima.

Do sada je Zavod koordinirao rad na vođenju 25 znanstvenih projekata i programa od kojih je 6 sufinancirano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, organizirao 30 znanstvenih skupova – od toga 2 međunarodna i 2 s međunarodnim sudjelovanjem, 2 okrugla stola na temu Povezivanje Podunavlja s Jadranom i bio suorganizator 2 znanstvena skupa. Izdao je 14 knjiga serije Posebna izdanja i 14 knjiga raznih autora od 1975. do 2001. godine i monografiju u dva toma Srednjovjekovni i turski Osijek i Od turskog do suvremenog Osijeka, 6 knjiga od kojih treba istaknuti Secesija slobodnog i kraljevskog grada Osijeka i 8 zbornika radova sa znanstvenih skupova od kojih je nezaobilazna Secesija u Hrvatskoj.

U 1998. godini objavljivanjem knjige Kopački rit – pregled istraživanja i bibliografija osnovana je Biblioteka Slavonije i Baranje u kojoj je do danas izdano 6 knjiga. Zavod od 1981. godine redovito izdaje znanstveni časopis Anali i do sada je objavljeno 24 sveska.

Web stranica:
www.info.hazu.hr