X

Državni arhiv


Arhiv je javna ustanova koja se bavi zaštitom i nadzorom, primanjem, obradom, čuvanjem i davanjem arhivskog gradiva na korištenje, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97). U Osijeku i Slavoniji prvi oblici organizirane arhivske službe pojavljuju se s prvom osječkom gradskom Instrukcijom iz 1690. godine, a osobito s prvim gradskim Statutom Osijeka iz 1698. godine u kojemu se govori o zaštiti pisanih dokumenata, smještaju najvrjednijih dokumenata u škrinju pod ključem i drugim smjernicama.

Novo poglavlje pristupa i odnosa s arhivskim gradivom kao kulturnom baštinom, nastupilo je utemeljenjem samostalne arhivske ustanove u Osijeku 18. studenog 1947. godine, prvo kao ispostave Državnog arhiva u Zagrebu, a od 21. studenog 1956. godine kao samostalne arhivske ustanove pod nazivom Arhiv u Osijeku.

Državni arhiv u Osijeku smješten je u osječkoj Tvrđi, u zgradi nekadašnje vojarne, na adresi Kamila Firingera 1. Ta je zgrada građena početkom 18. stoljeća, u sklopu izgradnje osječke Tvrđe, kao jednokatnica uglastog oblika. Državni arhiv u Osijeku danas u ovoj zgradi uz spremišne prostore ima i čitaonicu sa 10 mjesta te malu predavaonicu sa 30 mjesta. U rujnu 2006. godine Grad Osijek i Ministarstvo kulture RH donijeli su Odluku o dodjeli na korištenje zgrade u Ulici Kamila Firingera 3 za potrebe proširenja spremišnih prostora Državnog arhiva. Zgradu treba temeljito obnoviti kako bi bila primjerena za čuvanje i smještaj arhivskog gradiva.

Državni arhiv u Osijeku posjeduje više od 8000 dužnih metara arhivskog gradiva, koje je razvrstano u oko 1800 fondova i zbirki te predstavlja izuzetno značajno kulturno i spomeničko blago velike povijesne i znanstvene vrijednosti ne samo za grad Osijek i istočnu Hrvatsku, već i cijelu državu, a time i za dio srednje Europe. Sačuvano arhivsko gradivo predstavlja neiscrpan izvor za povijesna istraživanja te je predmet velikog interesa korisnika.

Prvi kontakt s Arhivom korisnici ostvaruju u dokumentacijsko-informacijskom centru Arhiva. Dokumentacijsko-informacijski centar naručuje gradivo te omogućuje rad korisnika u čitaonici. Sastavni je dio ovog arhivskog odjela i specijalna knjižnica te čitaonica. Knjižnicu koriste arhivski djelatnici i korisnici arhivskog gradiva samo u Arhivu, bez mogućnosti iznošenja i posuđivanja knjiga. U knjižnici se čuvaju izdanja s područja nacionalne i lokalne povijesti, arhivistike, pomoćnih povijesnih znanosti te izdanja upravnih organa našeg područja. U čitaonici korisnicima stoje na raspolaganju arhivska pomagala, enciklopedije, leksikoni, rječnici i ostali priručnici te mikročitač za pregledavanje mikrosnimaka.

U cilju popularizacije arhivske službe Državni arhiv u Osijeku objavljuje najvrjednije arhivsko gradivo, priređuje izložbe iz arhivskog gradiva i organizira predavanja. Arhiv je ustanova poluotvorenog tipa. Javnosti je omogućeno jednom godišnje, tijekom obilježavanja Tjedna arhiva, pristupiti u arhivska spremišta. Uz stručno vodstvo svaki učenik, student i građanin može se upoznati s kulturnim blagom smještenim u Arhivu, kao i njegovim značenjem.

Državni arhiv u Osijeku ima već pola stoljeća dugu tradiciju objavljivanja arhivskog gradiva. Njegovo objavljivanje predstavlja završni rezultat arhivističkog rada kojim se postiže veća sigurnost i zaštita arhivskog gradiva te njegova lakša dostupnost. Objavljeno gradivo prilagođeno je korisnicima, jer su originalni rukopisi u mnogim slučajevima nedostupni zbog jezika, pisma i rukopisa. Arhiv je do sada objavio desetke knjiga izvornog gradiva i drugih izdanja koje su popunile neke povijesne praznine Slavonije, Baranje i Srijema.

Web stranica:
www.dao.hr