X

Gradske galerije Osijek


Gradske Galerije Osijek su nova ustanova u kulturi koju je Grad Osijek osnovao 2005. godine. Programska djelatnost Gradskih Galerija Osijek počela je u ožujku 2007. izložbenim programom, te u lipnju 2007. kazališnim programom. Kao nov kulturni centar u gradu Osijeku, koji u arhitektonsko-urbanističkom kompleksu povijesne Tvrđe obuhvaća dva izložbena prostora, Galeriju Waldinger i Galeriju Kazamat, zatim Barutanu, prostor namijenjen scenskim izvedbama, te od ove godine prostor budućeg art-kina smješten u sjevernom bedemu Tvrđe, Gradske galerije Osijek razvijaju dva sukladna područja djelovanja.

Svojim se programskim aktivnostima Gradske galerije Osijek počinju afirmirati prema suvremenim modelima i strategijama institucionalne prezentacije likovne umjetnosti i filma, te produkcije kazališnih projekata. Razvijaju se u trenutno jedini lokalni kulturni centar koji aktivno promovira progresivna i inovativna ostvarenja suvremene umjetnosti, te kazališnog i filmskog izričaja domaćih i međunarodnih autora.

I nadalje planiramo kontinuirano razvijati strategije kojima bi Gradske galerije Osijek aktivno transformirale postojeću povijesnu arhitekturu u smjeru programske revitalizacije prostora i postale relevantan lokalni i nacionalni centar suvremene umjetnosti, filmskih programa, te scenskih i izvedbenih umjetnosti, posvećen predstavljanju i produciranju, te istraživanju i dokumentiranju, kao i populariziranju svih vidova suvremenih umjetničkih praksi i suvremenog kazališnog i filmskog izričaja kontinuiranim izložbenim, scenskim i filmskim programom, te programom predstavljanja projekata različitih umjetničkih disciplina, poput suvremenog plesa, eksperimentalnog filma, eksperimentalne glazbe itd., kao i poticanjem teorijskih promišljanja suvremene kulture i umjetnosti teorijsko-istraživačkim i edukativnim programima (predavanja, razgovori, seminari, okrugli stolovi, radionice), uz izdavanje publikacija.

Programske aktivnosti afirmirati će se prema suvremenim modelima i strategijama institucionalne prezentacije likovne umjetnosti i filma, te produkcije kazališnih projekata, odnosno, razvijati se u trenutno jedini lokalni kulturni centar koji bi aktivno promovirao isključivo progresivna i inovativna ostvarenja suvremene umjetnosti i kazališnog izričaja domaćih i međunarodnih autora u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i ustanovama, u cilju uspostavljanja šire lokalne i međunarodne mreže suradnika.

Ovim aktivnostima cilj nam je proširiti kulturnu scenu u gradu Osijeku afirmiranjem novog središta kulturnih događanja kroz kontinuirano odvijanje raznovrsnih programa čime ćemo znatno doprinijeti decentralizaciji kulture u Hrvatskoj, a istovremeno i upoznavati lokalnu publiku s aktualnim i inovativnim umjetničkim praksama i redefinirati kulturni identitet grada Osijeka.

Program:
Kontinuiran, dinamičan program, namijenjen razvoju novo medijske kulturne scene u Gradu Osijeku i šire, koji uključuje različite forme i vidove umjetničkog stvaralaštva pod utjecajem novih tehnologija, nove oblike organizacije i suradnje, proširenje opsega kulturnih sadržaja u lokalnom prostoru, programsku revitalizaciju prostora Zaštićenog spomenika kulture Barutana i uključivanje šire zajednice u program različitih formi društvene i kulturne interakcije.

Program obuhvaća:
novomedijske umjetničke projekte, predavanja, rasprave, prezentacije, projekcije, performanse itd. koji se ciklično odvijaju u predviđenom razdoblju. Programsko-sadržajne cjeline koje se baziraju na upotrebi novih tehnologija obuhvaćaju: eksperimentalno-glazbene projekte, likovne, vizualne i audiovizualne projekte, prezentacijske projekte, edukacijske projekte i scensko-izvedbene projekte. Ciljevi programa su: upoznavanje i neformalna edukacija publike s novomedijskom kulturom, revitalizacija lokaliteta Barutana, ostvarenje široke institucionalne i izvaninstitucionalne suradnje.

Web stranica:
www.ggo.hr