X

Impressum


Urednik
Petar Tauković

“Kultura u Osijeku” je portal kulture grada Osijeka zamišljen kao jedinstveno mjesto za internet prezentaciju rada djelatnika iz kulture, aktivnosti i program umjetnika i ustanova te najavu i praćenje kulturnih, društvenih, umjetničkih manifestacija i događanja u Osijeku.

Za razliku od službenih stranica grada Osijeka, portalu “Kultura u Osijeku” je cilj na opširniji način zahvatiti sve one koji se bave kulturom u gradu Osijeku i na pregledan i jednostavan način prezentirati ponudu kulture svim gostima i građanima grada Osijeka.

Portal je svjetlo interneta i početak rada doživio 01.11.2008. godine i kao takav je jedinstven u gradu Osijeku ali i u Hrvatskoj. Portal omogućuje svima, ali prvenstveno umjetnicima iz svih područja i djelatnicima iz kulture, da se uključe u njegov rad te da iskoriste medijski prostor koji “Kultura u Osijeku” ima.

Sama činjenica da portal prati sva događanja iz kulture u Osijeku znači da će svaki građanin Osijeka, posjetitelj ili turist moći brzo i lako naći aktualne informacije o aktivnostima institucija kulture te svim programima i manifestacijama.

Za sve upite, molimo kontaktirajte nas na:

Email: redakcija@kultura-osijek.eu